Predstavitev podjetja

Sedež podjetja

Na področju avtobusnega prometa je našemu podjetju uspelo zadržati primarno vlogo na teritoriju občine Brežice in delu Posavja ter Dolenjske. Podjetje izvaja linije primestnega, medkrajevnega in mednarodnega prometa. Dejavnost prevoza potnikov izvajamo z več kot 40-timi avtobusi.

109 linij primestnega prometa

Trenutno opravljamo prevoze na 109-ih linijah primestnega prometa, ki so namenjene dnevni migraciji učencev, dijakov in delavcev. Z avtobusi naše družbe se na linijah primestnega prometa dnevno prepelje v šolo in iz šole ter na delo in z dela nekaj tisoč potnikov. V medkrajevnem prometu izvajamo 13 avtobusnih linij, ki povezujejo Brežice, Novo mesto in Ljubljano.

Linije medkrajevnega prometa so delno namenjene potrebam dnevne migracije srednješolske mladine - predvsem v delu relacije med Brežicami in Novem mestu. Za potrebe študentske populacije ter ostalih uporabnikov prevozov, pa so zanimive linije do Ljubljane, saj je to po tem delu Dolenjske edina oblika javnega prevoza potnikov.

Prevoz turistov

Danes zaseda Integral Brebus Brežice pri turističnih prevozih iz Slovenije v tujino in v prevozih turistov po tujini pomembno mesto. Že nekaj let namreč izvajamo turistične prevoze tujcev po evropskih državah v času spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecev. Pri opravljanju turističnih prevozov iz Slovenije v tujino pa izvajamo najzahtevnejše prevoze tako, da praktično ni več evropske države, v kateri se ne bi vrtela kolesa naših avtobusov.

Na področju turizma tržimo lastne turistične produkte, ki so namenjeni tako individualnim gostom, kot predvsem zahtevnejši programi, zaključenim skupinam. Zaradi turistične naravnanosti Brežic, razvijamo tudi t.i. receptivni turizem. Smo tudi pooblaščen prodajalec turističnih aranžmajev vse večjih slovenskih turističnih agencij.

Izvajanje tehničnih pregledov in kontrole tahografov

Tehnični pregledi

S pridobitvijo koncesije Ministrstva za notranje zadeve za izvajanje tehničnih pregledov motornih tovornih in osebnih vozil, smo začeli izvajati to dejavnost v letu 1998. V skladu z določili zakonodaje na tem področju smo izvedli investicijo v novo poslovno stavbo za opravljanje tehničnih pregledov, ki smo jo predali namenu konec leta 1999. V letu 2001 smo razširili dejavnost tudi na kontrolo tahografov. Za obe dejavnosti imamo najsodobnejšo opremo in usposobljene kadre.

Storitev kontole tahografov izvajamo na osnovi upeljanega sistema kakovosti za katerega smo od Slovenske akreditacije pridobili Akreditacijsko listino, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020, kar pa je bila tudi podlaga za imenovanje s strani pristojnega ministra za to dejavnost.

Homologacija vozil

Leta 2009 pa smo akreditacijo razširili še na področje ugotavljanja skladnosti oz. homologacijo vozil, tako da v prostorih tehničnih pregledov opravljamo tudi posamično odobritev in identifikacijo uvoženih vozil, preglede predelanih in identifikacijo starodobnih vozil.

Vizija podjetja

V Integralu Brebus smo si zastavili v letu 1990 dolgoročno strategijo razvoja, ki je temeljila na natančnih analizah takratnega stanja v našem podjetju in pričakovanih trendih bodočega razvoja tako podjetja kot celotnega gospodarstva. Ocenjujemo, da so bila postavljena pravilna izhodišča, ki se kažejo skozi konstantno rast in razvoj družbe.

Direktor
Jože Baškovič 
Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND