Avtobusna postaja
07 49 94 170
Pištie nam
info@integral-brebus.si

Pravice pohvale in pritožbe potnikov

PRAVICE POTNIKOV

Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 [UL L 55, 28.2,2011, str. 1] se je začela uporabljati 1. marca 2013. Določa minimalne pravice potnikov, ki pri potovanju v Evropski uniji uporabljajo storitve avtobusnega prevoza.

Osnovne pravice potnikov v avtobusnem prevozu:
1) Pravica do nediskriminatornih pogojev prevoza
2) Pravica do informacij
3) Pravica do odškodnine in pomoči v primeru nesreč
4) Pravica do nadaljevanja ali preusmeritve potovanja ter povračila v primeru odpovedi in dolgih zamud
5) Pravica do pomoči v primeru odpovedi ali zamud pri odhodih
6) Pravice invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo
7) Pravica do vložitve pritožbe pri prevozniku ali nacionalnem organu izvrševanja
8) Uveljavljanja pravic potnikov
 

Podrobne informacije o Pravicah potnikov lahko najdete na naslednjih spletnih povezavah:
Uredba (EU) št. 181/2011
Pravice potnikov na dlani
Invalidi in osebe z zmanjšano mobilnostjo v javnem potniškem prometu

 

POHVALE IN PRITOŽBE POTNIKOV

Potnik se lahko pisno (dopis, zapis, elektronsko sporočilo) ali ustno (po telefonu, osebno) pri prevozniku pritoži glede kvalitete in načina izvajanja prevoznih storitev. Svoje navedbe mora argumentirati s kratko obrazložitvijo na posebnem obrazcu. Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil linijski prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Prevoznik v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali se še vedno obravnava. Končni odgovor mora prevoznik potniku posredovati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

Obrazec Pritožba potnika (.pdf)


V primeru vaše pohvale, pritožbe ali predloga nas lahko kontaktirate:
• na elektronski naslov: info@integral-brebus.si,
• po pošti: Integral Brebus Brežice d.o.o., Cesta svobode 11, 8250 Brežice,
• na telefonski števili 07/62 04 220,
• v prometni pisarni na avtobusni postaji v Brežicah.

Vaše mnenje bomo skrbno obravnavali.
 
Integral Brebus Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11
8250 Brežice
Avtobusna postaja: 07 49 94 170
Tehnični pregledi: 07 49 91 350
info@integral-brebus.si
izdelava spletnih strani ETREND